PRIVACYVERKLARING

1. Algemeen

BVBA Dobby hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom informeren wij jou als bezoeker van onze website op transparante wijze over de verzameling van persoonsgegevens via de website. Hieronder vind je de nodige informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de My Dobby website.

Deze privacyverklaring beschrijft de gegevensverwerkingen die wij hanteren wanneer je onze website gebruikt in het kader van de diensten die My Dobby uitvoert. De verantwoordelijke van de verwerkingen vernoemd in deze privacyverklaring is BVBA Dobby, Velodroomstraat 41,bus 3, 0711.909.724, hierna “My Dobby”, “wij”, of “ons”.

Gelieve deze privacyverklaring aandachtig te lezen om te begrijpen hoe wij persoonsgegevens gebruiken nadat wij ze hebben verzameld.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden om aangepast te worden aan juridische, technische of commerciële wijzigingen. De datum van de laatste wijziging zal bovenaan deze pagina getoond wordt. Wanneer we onze privacyverklaring wijzigen, zullen we de gepaste maatregelen nemen om u hierover te informeren, aangepast aan het belang van de wijzigingen die we doorvoeren.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

Persoonsgegevens is alle informatie die alleen of in combinatie met andere informatie, toelaat om jou rechtstreeks, zoals uw naam of uw e-mail adres of onrechtstreeks te identificeren. Wanneer u gebruik maakt/wenst te maken van onze diensten kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen, afhankelijk van de rol van jou als Gebruiker:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Financiële gegevens (bankkaart gegevens en bankrekeningnummer)
 • Persoonlijke kenmerken (foto, biografie)
3. Voor welke doeleinden worden jouw gegevens gebruikt?
 • Om contact op te nemen nadat je hebt ingeschreven voor Dobby-diensten of nadat je hebt opgegeven als Dobby te willen deelnemen via ons platform.
 • Om een e-mail te sturen met daarin de samenvatting van de boeking (totaal aantal diensten of uren en de totale verkoopprijs).
 • Om een e-mail te sturen met daarin de profielen van Dobby’s waar uit kan worden gekozen.
 • Om een afspraak op te zetten zodat Gebruikers elkaar kunnen ontmoeten om te zien of er een klik bestaat.
 • Voor het beheer van het Platform en om de relaties van de Gebruikers te beheren.
 • Om de afgesproken diensten te kunnen leveren en de financiële afhandeling daarvan te verzorgen.
 • Om voor jou relevante nieuwsberichten te kunnen verzenden per e-mail
 • Voor het opsporen van illegale/frauduleuze praktijken.
 • In het kader van reclame – of marketing doeleinden. Op die manier kan My Dobby u op de hoogte houden omtrent haar producten, updates, events edm. U kunt zich te allen tijde uitschrijven zodat u dergelijke berichten niet meer zal ontvangen.

Onder bepaalde omstandigheden zijn we verplicht uw gegevens te delen op basis van een geldig verzoek van de autoriteiten of op basis van een wettelijke verplichting.

4. Wie verwerkt jouw gegevens en waar?

In ieder geval zullen wij persoonsgegevens niet overdragen aan derden voor commerciële doeleinden. My Dobby geeft in principe persoonsgegevens niet door naar landen buiten de EU/EER.

5. Hoe garanderen wij de bescherming van jouw persoonsgegevens?

My Dobby heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de verwerkte persoonsgegevens te beveiligen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de niet-toegelaten toegang tot of overdracht, en iedere andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens. My Dobby gebruikt administratieve, technische en fysieke maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik, toegang of wijzigingen.

My Dobby doet alle noodzakelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Ondanks de voormelde maatregelen van My Dobby dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds risico’s verbonden zijn aan het verzenden van persoonsgegevens over het internet. De veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd. In geen geval kan My Dobby verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief gebruik of een onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

6. Hoe lang zullen jouw persoonsgegevens door ons worden bewaard?

Wij zullen jouw gegevens bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de hierboven vermelde doeleinden.

7. Wat zijn jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens?

Met betrekking tot jouw persoonsgegevens die je met ons hebt gedeeld, heb je het recht op inzage, rectificatie, intrekken van toestemming, en – onder bepaalde voorwaarden – ook het recht op verwijdering, bezwaar, en beperking. Om deze rechten te kunnen uitoefenen stuurt u een e-mail naar info@mydobby.be. met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, De Gegevensbeschermingsautoriteit, indien je meent dat wij jouw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandelen.